WPŁYW DIETY NA ROZWÓJ POZNAWCZY DZIECKA

Glukoza

Do pracy mózgu niezbędna jest glukoza. Dlatego tak ważne jest regularne (4–5 razy dziennie) spożywanie pełnowartościowych posiłków. Udowodniono, że np. dzieci niespożywające pierwszego śniadania mają problemy z koncentracją uwagi w czasie lekcji.

Czytaj więcej: WPŁYW DIETY NA ROZWÓJ POZNAWCZY DZIECKA

MĄDRE ŻYWIENIE - ZDROWE POKOLENIE

W grudniu 2013 roku zaczęliśmy wdrażać pogram edukacyjno - badawczy „MĄDRE ŻYWIENIE, ZDROWE POKOLENIE” koordynowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Celem programu jest przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej polskich uczniów, ocena ich stanu odżywienia oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Działania podjęte w ramach programu pomogą ukształtować młodych, świadomych konsumentów oraz przyczynią się do opracowania rekomendacji w zakresie zasad racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla współczesnej młodzieży.

Czytaj więcej: MĄDRE ŻYWIENIE - ZDROWE POKOLENIE

KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

ROLA RODZICA W KSZTAŁTOWANIU NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH SWOICH POCIECH

Drogi Rodzicu, Twoja rola jest szczególnie istotna w kontekście zapobiegania dziecięcej otyłości, ponieważ to rodzice bezpośrednio kształtują środowisko dziecka od najmłodszych lat i pośrednio wpływają na zachowania, zwyczaje i postawy. Nawyki żywieniowe, które wprowadzamy w domu (np. wspólne spożywanie posiłków), kształtują wzorce żywienia naszych dzieci. Jako osoby odpowiedzialne za dostępność i różnorodność żywności w domu, również w ten sposób wpływamy na to, co spożywają nasze pociechy. Nawyki żywieniowe rodziców odgrywają zatem niezwykle istotną rolę w kształtowaniu preferencji spożycia żywności przez dzieci. Do kluczowych nawyków należą:

Czytaj więcej: KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

We wrześniu br. nasza szkoła przystąpiła, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, do realizacji projektu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Projekt ten ma na celu motywowanie młodzieży do działania w zakresie zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości. Stanowi on podstawę dla rozwoju środowiska szkolnego niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad stanem odżywienia wśród młodzieży w wieku szkolnym. Po pomyślnie wdrożonym programie, zgodnie z założonymi kryteriami, nasza szkoła uzyska certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Czytaj więcej: SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO

Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” marki WINIARY we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Program objęty został patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Fundacji Klubu Szefów Kuchni.

Program  „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego misją jest przekazanie młodzieży zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do podejmowania pierwszych prób gotowania oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków. W ramach akcji podejmowane będą również ważne społecznie tematy marnowania żywności, niedożywienia, a także zmniejszania ilości odpadów, zużycia energii i wody.

Dodatkowe informacje