SZKOLNE PROGRAMY

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 4-6 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych dla klas szkoły podstawowej 4-6 zakupuje szkoła.

RELIGIA - bez podręcznika i ćwiczeń. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - Informacja we wrześniu

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018 DLA KLAS II i III GIMNAZJUM ORAZ KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - ZOBACZ

W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych dla klas 7 szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjalnych zakupuje szkoła. Podręczniki do samodzielnego zakupu dotyczą: religii i wychowania do życia w rodzinie.


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

SPIS PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I-III GIMNAZJUM - POBIERZ


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA:

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO NR 37


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA:

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO NR 37


 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA:

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO NR 37

 


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DLA:

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO NR 37

 


 
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DLA:

Dodatkowe informacje