SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła otrzymała  Certyfikatu „SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM” za udział w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” .
W ten sposób organizatorzy kampanii - SOSW im. Braillea w Bydgoszczy - podziękowali nam za zaangażowanie i pracę na rzecz edukacji dotyczącej funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, co pomoże nie tylko uczniom, ale wszystkim ludziom z problemami wzrokowymi aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz kulturalnym w środowisku lokalnym.
                                                               Joanna Brzustewicz - Ziółkowska