OBIADY SZKLNE LISTOPAD 2018r.

WPŁAT  MOŻNA  DOKONYWAĆ  PO  UPRZEDNIM PODPISANIU   DEKLARACJI  I ODDANIU JEJ  W  SEKRETARIACIE SZKOŁY  JEŚLI NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA.
Opłata  za   obiady szkolne  m-c   listopad   2018 r.    wynosi :
19  x    3,50 zł  =   66,50 zł       ( proszę  NIE  WPŁACAĆ   w  październiku  )        
Wpłacać   za obiady można   TYLKO  W  WYZNACZONE DNI  :      od 01.11.18r.   do 07.11.18r.       
ODLICZENIA  SĄ  MOŻLIWE   PO UPRZEDNIM   ZGŁOSZENIU    NIEOBECNOŚCI  DZIECKA      
Z WYPRZEDZENIEM  JEDNODNIOWYM  W  SEKRETARIACIE  LUB  DZWONIĄC POD NR   52 3731335    

WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR :
        11  1240  6452  1111  0010  7497  6200      
W  OPISIE  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:


  - W TYTULE  WPISAĆ  OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK  NP. OBIADY SZKOLNE  STYCZEŃ  2018  R.
  -  IMIĘ  I NAZWISKO  DZIECKA    

- ILOŚĆ  OBIADÓW

- PODAĆ  W  JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY    
  NIE  MOŻNA  DOKONYWAĆ  WPŁAT  ZA   POJEDYŃCZE  OBIADY.

Dodatkowe informacje