OBIADY SZKOLNE WRZESIEŃ 2018

WPŁAT  MOŻNA  DOKONYWAĆ  PO  UPRZEDNIM PODPISANIU   DEKLARACJI  I ODDANIU JEJ  W  SEKRETARIACIE SZKOŁY

Opłata  za   obiady szkolne  m-c   wrzesień   2018 r.    wynosi :

15  x    3,50 zł    =    52,50  ZŁ              

Wpłacać za obiady można   TYLKO  W  WYZNACZONE DNI  :      od 03.09.18 r.   do 07.09.18 r.      

 ODLICZENIA  SĄ  MOŻLIWE   PO UPRZEDNIM   ZGŁOSZENIU    NIEOBECNOŚCI  DZIECKA Z WYPRZEDZENIEM  JEDNODNIOWYM  W  SEKRETARIACIE  LUB  DZWONIĄC POD NR   52 3731335 

WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR :

        11  1240  6452  1111  0010  7497  6200     

W  OPISIE  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ  :

  - W TYTULE  WPISAĆ  OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK  np. OBIADY SZKOLNE  STYCZEŃ  2018 R.

  -  IMIĘ  I NAZWISKO  DZIECKA    

- ILOŚĆ  OBIADÓW

- PODAĆ  W  JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY   

  NIE  MOŻNA  DOKONYWAĆ  WPŁAT  ZA   POJEDYŃCZE  OBIADY.

Dodatkowe informacje