OBIADY SZKOLNE CZERWIEC 2018

Opłata za obiady szkolne m-c czerwiec 2018 r. wynosi :

14 x 3,50 zł = 49,00 ZŁ

Wpłacać za obiady można TYLKO W WYZNACZONE DNI : 23.05.18 r. 24.05.18 r. 25.05.18 r. 28.05.18 r.

ODLICZENIA SĄ MOŻLIWE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA Z WYPRZEDZENIEM JEDNODNIOWYM W SEKRETARIACIE LUB DZWONIĄC POD NR 52 3731335

 

01.06.18 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Obiady będą wydawane do dnia 21.06.18 r. ( włącznie ).

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY NR :

11 1240 6452 1111 0010 7497 6200

W OPISIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ :

- W TYTULE WPISAĆ OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK np. OBIADY SZKOLNE STYCZEŃ 2018 R.

- IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA - ILOŚĆ OBIADÓW - PODAĆ W JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY

NIE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POJEDYŃCZE OBIADY .

 

Dodatkowe informacje