OBIADY SZKOLNE MAJ 2018

Opłata za obiady szkolne m-c maj 2018 r. wynosi : 
19 x 3,50 zł = 66,50 ZŁ 
Wpłacać za obiady można TYLKO W WYZNACZONE DNI : 24.04.18 r. 25.04.18 r. 26.04.18 r. 27.04.18 r. 
ODLICZENIA SĄ MOŻLIWE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA 
Z WYPRZEDZENIEM JEDNODNIOWYM W SEKRETARIACIE LUB DZWONIĄC 
POD NR 52 3731335
 
W dniach 01.05.18 r . 02.05.18 r. 03.05.18 r 31.05.18 r. obiady nie będą wydawane. 
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY NR :
11 1240 6452 1111 0010 7497 6200 
W OPISIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ : 
- W TYTULE WPISAĆ OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK np. OBIADY SZKOLNE STYCZEŃ 2018 R. 
- IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
 - ILOŚĆ OBIADÓW
 - PODAĆ W JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY 
NIE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POJEDYŃCZE OBIADY.

Dodatkowe informacje