OBIADY SZKOLNE KWIECIEŃ 2018

Opłata za obiady szkolne m-c KWIECIEŃ 2018 r. wynosi : 
16 x 3,50 zł = 56,00 ZŁ 
Wpłacać za obiady można TYLKO W WYZNACZONE DNI : 22.03.18 r.  23.03.18 r.  26.03.18 r.
27.03.18 r. 28.03.2018 r.
ODLICZENIA SĄ MOŻLIWE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU 
NIEOBECNOŚCI DZIECKA Z WYPRZEDZENIEM JEDNODNIOWYM
W SEKRETARIACIE LUB DZWONIĄC
POD NR 52 3731335
 
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY NR :
11 1240 6452 1111 0010 7497 6200 
W OPISIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ : 
- W TYTULE WPISAĆ OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK
np. OBIADY SZKOLNE STYCZEŃ 2018 R.
- IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
- ILOŚĆ OBIADÓW
- PODAĆ W JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY
NIE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POJEDYŃCZE OBIADY .

 

Dodatkowe informacje