OBIADY SZKOLNE LUTY 2018

Opłata  za   obiady szkolne  za m-c   luty 2018r. wynosi :
10    x    3,50 zł    =     35,00 zł
Wpłat  można  dokonywać  w  dni :       24.01.18r.     25.01.18r.    26.01.18r.    29.01.2018r.
W dniu      08.02.18r.  odbędzie  się     BAL  KARNAWAŁOWY.     Proszę  o informacje  czy dziecko będzie  jadło   obiad  w  tym dniu.

WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR:
        11  1240  6452  1111  0010  7497  6200      
W  OPISIE  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ  :


  - W TYTULE  WPISAĆ  OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK  np. OBIADY SZKOLNE  STYCZEŃ  2017 R.
  -  IMIĘ  I NAZWISKO  DZIECKA     - ILOŚĆ  OBIADÓW - PODAĆ  W  JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY    
 - ODLICZEŃ  MOŻNA  DOKONYWAĆ  PO UPRZEDNIM     ZGŁOSZENIU    NIEOBECNOŚCI  DZIECKA

   - ZGŁOSZEŃ  MOŻNA    DOKONYWAĆ  Z WYPRZEDZENIEM  JEDNODNIOWYM  W  SEKRETARIACIE       LUB     DZWONIĄC  PO  NR  TEL   52 37 313 35   
NIE  MOŻNA  DOKONYWAĆ  WPŁAT  ZA   POJEDYŃCZE  OBIADY.
WPŁAT MOŻNA  DOKONYWAĆ  TYLKO  W  WYZNACZONE  DNI   PODAWANE  DO WIADOMOŚCI  KAŻDEGO MIESIĄCA.

Dodatkowe informacje