OBIADY STYCZEŃ 2018

UWAGA !!!   WPŁAT  ZA OBIADY   NA   MIESIĄC  STYCZEŃ 2018 R. MOŻNA  DOKONYWAĆ DOPIERO W  MIESIĄCU   STYCZNIU  2018 R.
 ZAKAZ  WPŁACANIA NALEŻNOŚCI W  GRUDNIU 2017 R.

ZMIANA  STAWKI  ŻYWIENIOWEJ.
KOSZT  WYŻYWIENIA   3,50 ZŁ   
OPŁATA   ZA  OBIADY   MIESIĄC  STYCZEŃ  2018 R. WYNOSI:  
20   X  3,50 ZŁ   =  70,00 ZŁ   DZIECI
7,00 ZŁ    -    NAUCZYCIELE

WPŁAT   NALEŻY  DOKONYWAĆ  W     DNIACH   02.01.18 R.     ORAZ     03.01.18 R.
WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR :
        11  1240  6452  1111  0010  7497  6200      

W DNIACH      02, 03.01.2018 R.    OBIADU NIE BĘDZIE.

Dodatkowe informacje