OBIADY STYCZEŃ 2019r.

Opłata  za   obiady szkolne  m-c   styczeń 2019 r.  wynosi :
11  x  3,50 zł  = 38,50 zł
W dniu  02.01.2019 r.  obiad nie będzie wydawany .
Wpłacać   za obiady można  TYLKO  W  WYZNACZONE DNI:  od 01.01.2019 r. do 04.01.2019r.        
WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR: 11  1240  6452  1111  0010  7497  6200      
PROSZĘ  O  WPŁATĘ  W  WYZNACZONYM TERMINIE

OBIADY GRUDZIEŃ 2018

Opłata  za   obiady szkolne  m-c   grudzień  2018 r.    wynosi :
14  x    3,50 zł  =   49,00 ZŁ    
  ( proszę  NIE  WPŁACAĆ   w  listopadzie)        
Wpłacać za obiady można TYLKO  W  WYZNACZONE DNI  : od 01.12.18r. do 05.12.18r.       
 WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR :  11  1240  6452  1111  0010  7497  6200      
PROSZĘ  O  WPŁATĘ  W  WYZNACZONYM TERMINIE

OBIADY SZKLNE LISTOPAD 2018r.

WPŁAT  MOŻNA  DOKONYWAĆ  PO  UPRZEDNIM PODPISANIU   DEKLARACJI  I ODDANIU JEJ  W  SEKRETARIACIE SZKOŁY  JEŚLI NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA.
Opłata  za   obiady szkolne  m-c   listopad   2018 r.    wynosi :
19  x    3,50 zł  =   66,50 zł       ( proszę  NIE  WPŁACAĆ   w  październiku  )        
Wpłacać   za obiady można   TYLKO  W  WYZNACZONE DNI  :      od 01.11.18r.   do 07.11.18r.       
ODLICZENIA  SĄ  MOŻLIWE   PO UPRZEDNIM   ZGŁOSZENIU    NIEOBECNOŚCI  DZIECKA      
Z WYPRZEDZENIEM  JEDNODNIOWYM  W  SEKRETARIACIE  LUB  DZWONIĄC POD NR   52 3731335    

WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR :
        11  1240  6452  1111  0010  7497  6200      
W  OPISIE  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:

Czytaj więcej: OBIADY SZKLNE LISTOPAD 2018r.

OBIADY SZKOLNE PAŹDZIERNIK 2018

WPŁAT  MOŻNA  DOKONYWAĆ  PO  UPRZEDNIM PODPISANIU   DEKLARACJI  I ODDANIU JEJ  W  SEKRETARIACIE SZKOŁY  JEŚLI NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA W  MIESIĄCU WRZEŚNIU.
Opłata  za   obiady szkolne  m-c  październik    2018 r.  wynosi :
23  x    3,50 zł    80,50 zł       ( proszę  NIE WPŁACAĆ  we wrześniu )        
Wpłacać   za obiady można   TYLKO  W  WYZNACZONE DNI  :  od 01.10.18r.  do 05.10.18r.       

Czytaj więcej: OBIADY SZKOLNE PAŹDZIERNIK 2018

OBIADY SZKOLNE WRZESIEŃ 2018

WPŁAT  MOŻNA  DOKONYWAĆ  PO  UPRZEDNIM PODPISANIU   DEKLARACJI  I ODDANIU JEJ  W  SEKRETARIACIE SZKOŁY

Opłata  za   obiady szkolne  m-c   wrzesień   2018 r.    wynosi :

15  x    3,50 zł    =    52,50  ZŁ              

Wpłacać za obiady można   TYLKO  W  WYZNACZONE DNI  :      od 03.09.18 r.   do 07.09.18 r.      

 ODLICZENIA  SĄ  MOŻLIWE   PO UPRZEDNIM   ZGŁOSZENIU    NIEOBECNOŚCI  DZIECKA Z WYPRZEDZENIEM  JEDNODNIOWYM  W  SEKRETARIACIE  LUB  DZWONIĄC POD NR   52 3731335 

WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR :

        11  1240  6452  1111  0010  7497  6200     

W  OPISIE  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ  :

  - W TYTULE  WPISAĆ  OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK  np. OBIADY SZKOLNE  STYCZEŃ  2018 R.

  -  IMIĘ  I NAZWISKO  DZIECKA    

- ILOŚĆ  OBIADÓW

- PODAĆ  W  JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY   

  NIE  MOŻNA  DOKONYWAĆ  WPŁAT  ZA   POJEDYŃCZE  OBIADY.

OBIADY SZKOLNE CZERWIEC 2018

Opłata za obiady szkolne m-c czerwiec 2018 r. wynosi :

14 x 3,50 zł = 49,00 ZŁ

Wpłacać za obiady można TYLKO W WYZNACZONE DNI : 23.05.18 r. 24.05.18 r. 25.05.18 r. 28.05.18 r.

ODLICZENIA SĄ MOŻLIWE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA Z WYPRZEDZENIEM JEDNODNIOWYM W SEKRETARIACIE LUB DZWONIĄC POD NR 52 3731335

Czytaj więcej: OBIADY SZKOLNE CZERWIEC 2018

OBIADY SZKOLNE MAJ 2018

Opłata za obiady szkolne m-c maj 2018 r. wynosi : 
19 x 3,50 zł = 66,50 ZŁ 
Wpłacać za obiady można TYLKO W WYZNACZONE DNI : 24.04.18 r. 25.04.18 r. 26.04.18 r. 27.04.18 r. 
ODLICZENIA SĄ MOŻLIWE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA 
Z WYPRZEDZENIEM JEDNODNIOWYM W SEKRETARIACIE LUB DZWONIĄC 
POD NR 52 3731335

Czytaj więcej: OBIADY SZKOLNE MAJ 2018

Dodatkowe informacje