SAMORZĄD SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2016/2017

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYDGOSZCZY

ROK SZKOLNY 2016/2017 
Opiekun samorządu: p. Anna Woroniecka

Rzecznik praw ucznia: p. Michał Araszewski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Przewodniczący:
- Weronika Nalazek


Sekretarz
-Wiktoria Janke

Skarbnik
-Krzysztof Śledź

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Dodatkowe informacje