SAMORZĄD GIMNAZJUM 2016/2017

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNEGO W BYDGOSZCZY


ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Opiekun samorządu: p. Monika Dymarkowska - Baron  

Rzecznik praw ucznia: p. J. Juryś

Przewodniczący:
- Oliwia Ferks


Wiceprzewodniczący
-Kamil Wiśniewski


 Dodatkowe informacje