ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SP


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 14 Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Integracyjnego nr 37


Podstawa prawna:
1.    Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. z dnia 18.01.2014 r. (tzw. Ustawa „Rekrutacyjna”)
2.    Statut Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

 

W dniu 20 KWIETNIA o godz. 12.00 zostanie otwarty system rekrutacji elektronicznej do szkół podstawowych. Prosimy aby wszyscy rodzice kandydatów do naszej szkoły weszli na stronę i zarejestrowali dziecko. Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie lub rezygnacja z naboru.

Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku o przyjęcie dziecka będzie czas do 5 maja do godz. 15.00.

Bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

Zasady, kryteria i harmonogram naboru elektronicznego znajdują się w również w witrynie logowania kandydata Bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl w zakładce: zasady naboru.

Dodatkowe informacje