ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SP


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi


Podstawa prawna:
1.    Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. z dnia 18.01.2014 r. (tzw. Ustawa „Rekrutacyjna”)
2.    Statut Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

W dniu 1 MARCA 2018 został otwarty system rekrutacji elektronicznej. Prosimy aby wszyscy rodzice kandydatów do naszej szkoły weszli na stronę i zarejestrowali dziecko.
bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

Harmonogram rekrutacji- ZOBACZ

Zasady, kryteria i harmonogram naboru elektronicznego znajdują się w również w witrynie logowania kandydata Bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl w zakładce: zasady naboru.

Pomoc i konsultacje podczas drzwi otwartych 10 marca br. - Arkadiusz Kozikowski w sali 19

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Franciszka Żwirki i Stefana Wigury w Bydgoszczy jest ogólnopolskim liderem oraz pionierem w Bydgoszczy z 25 letnim doświadczeniem w prowadzeniu klas integracyjnych.

(KLIKNIJ W ZDJĘCIE)

 

Kryteria rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Dodatkowe informacje