INFORMACJE O PUNKCIE KONSULTACYJNYM

 

GODZINY DYŻURÓW  W  PUNKCIE KONSULTACYJNYM

przy Zespole Szkół nr 14 w Bydgoszczy


S. Marecka (oligofrenopedagog, terapeuta i analityk zachowania) - środa, godz. od 15.00 do 16.00

J. Mielewczyk (oligofrenopedagog, terapeuta i analityk zachowania) - czwartek, godz.15.00 do 16.00

sala P02

Prosimy o umawianie się telefoniczne na spotkania.  

ZGŁOSZENIA:
tel.  52 37 313 35

Dodatkowe informacje