PLAN ZAJĘĆ

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Uczniów przyszłych klas pierwszych na zajęcia, które odbędą się w ramach programu adaptacyjnego w  dniach: 

I - 28 maja 2018r. od 16.30 do 17.15 - rodzice- spotkanie z koordynatorami programu, przedstawienie specyfiki nauki w klasie integracyjnej, dzieci-zajęcia muzyczne , plastyczne i granie w "planszówki",
II - 4 czerwca 2018r. od 16.30 do 17.15 - rodzice spotkanie z psychologiem, pedagogiem i terapeutą behawioralnym, dzieci- test sprawdzający poziom wiadomości i umiejętności,
III - 11 czerwca 2018r. od 16.30 do 17.15 - rodzice- spotkanie z dyrekcją szkoły, dzieci - gry i zabawy sportowe, w razie niepogody zajęcia zorganizowane w salach.
      
Spotykamy się na parterze szkoły.
Do zobaczenia!

Dodatkowe informacje