PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 1. Wstęp
 2. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły
 3. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
 4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia , że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 5. Procedura postępowania wobec sprawcy czynu karalnego
 6. Procedura postępowania wobec ucznia-ofiary czynu karalnego
 7. Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa ,że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
 8. Procedura postępowania w sytuacji dziecka zaniedbanego
 9. Procedury dotyczące kontaktów z rodzicami
 10. Procedura postępowania w kontaktach z rodzicami
 11. Procedura organizacji wycieczek szkolnych
 12. Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez szkołę
 13. Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego
 14. Procedura kontroli realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 15. Procedura postępowania w sytuacji konieczności skierowania ucznia na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 16. Procedura postępowania w przypadku ucznia zdolnego
 17. Procedura wyboru i kompetencji samorządu szkolnego
 18. Procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela
 19. Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 20. Procedura kontroli dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 21. Procedura zapoznania nauczycieli z prawem oświatowym
 22. Procedura przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej
 23. Procedura dotycząca indywidualnego toku nauczania.

 

Dodatkowe informacje