CZYM SIE RÓŻNIMY

Czym różnimy się od innych szkół?

 • Wysoko wykwalifikowana kadra                                                

 • Klasy do 20 osób

 • Nauka języka angielskiego i niemieckiego w małych grupach

 • Dwóch nauczycieli na lekcji

 • Opieka specjalistyczna: pedagog, psycholog, logopeda

 • Dobrze wyposażone dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu

 • Basen w ramach wychowania fizycznego

 • Dwie sale gimnastyczne

 • Wspólne wyjazdy do “Zielonych szkół”

 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

 • Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • koło dziennikarskie               

 • koła językowe

 • chór

 • koło plastyczne

 • koła przedmiotowe

 • zajęcia rekreacyjno-sportowe

 • klub piłkarski "Tęcza"

 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 • Koło fotograficzne 

 

Dodatkowe informacje