O NAS

 

i Integracyjne Gimnazjum nr 37

 

  Uczniami naszej szkoły są dzieci i młodzież w normie intelektualnej i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w wieku od 7 do 13 lat w szkole podstawowej i od 13 do 15 lat w gimnazjum.

  Jesteśmy “Krajowym Liderem Szkół Integracyjnych. Przy szkole działa "Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom."

  Pracujemy w oparciu o programy innowacyjne, stale modyfikowane i doskonalone. Wspomagamy rodziców w procesie przygotowania uczniów do wyboru i pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych.

Propagujemy ideę:

  Kształcenia integracyjnego  będącego szansą na   sukces każdego ucznia na miarę jego możliwości i zdolności oraz wychowania  ucznia otwartego na świat innych, świadomego znaczenia i  roli Polski w Europie i świecie, z dumą noszącego miano  ucznia  szkoły  integracyjnej,  posiadającego  wiedzę i umiejętności sprzyjające jego dalszej edukacji.

 

Dodatkowe informacje