KALENDARZ

Nr lekcji

Czas trwania

1

 7.30 -   8.15

2

 8.20-  9.05

3

 9.10 -  9.55

4

10.10 - 10.55

5

11.00 - 11.45

6

12.10 - 12.55

7

13.10 - 13.55

8

14.05 - 14.50

9

15.00 - 15.45

10

15.50 -  16.35

11

16.40 - 17.25

12

17.30 - 18.25

 

2. Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

 

  1.  ZEBRANIA RODZICÓW  Z  WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

KLASY I-III SP ORAZ ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

KLASY IV-VII

19  września 2017r. (wt) – z wychowawcami (godzina 17.00)

 

18 września 2017r. (pn) – z wychowawcami (godzina 17.00)

 

21 września 2017r. (czw) – wybory do Rady Rodziców szkoły (godzina 17.00)

 

21 września 2017r. (czw) – wybory do Rady Rodziców szkoły (godzina 17.00)

 

4 października 2017r. (środa) – Rada ds. Rozwoju Zespołu Szkół nr 14

(wspólne zebranie Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Liderów zespołów nauczycieli oraz dyrekcji szkoły)

25 października 2017r. (śr) godz. 17.00-18.00 drzwi otwarte

26 października 2017r. (czw) godz. 17.00-18.00 drzwi otwarte

 

14 grudnia  2017r. (czw) godz. 17.00 – z wychowawcami i nauczycielami     

Informacja o ocenach

13 grudnia 2017r. (śr) godz. 17.00 – z wychowawcami i nauczycielami

Informacja o ocenach

 29 stycznia 2018r. (pn) godz. 17.00 – z wychowawcami

 30 stycznia 2018r. (wt) godz. 17.00 – z wychowawcami

 

10 kwietnia 2018r. (wt) godz. 17.00-18.00-z wychowawcami i nauczycielami

drzwi otwarte

9 kwietnia 2018r. (pn) godz. 17.00-18.00-z wychowawcami i nauczycielami

drzwi otwarte

21 maja 2018r. (pn) godz. 17.00 – z wychowawcami i nauczycielami

          Informacja o ocenach

22 maja 2017r. (wt) godz. 17.00 – z wychowawcami i nauczycielami

                    Informacja o ocenach

 

SZKOLENIA, WARSZTATY DLA RODZICÓW

Program adaptacyjny dla rodziców i dzieci  – maj – czerwiec 2018r.  

Spotkanie organizacyjne w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu po klasie III – klasy drugie – maj 2018r.

 

Rada ds. Rozwoju Szkoły wg następującego harmonogramu:

04.10.2017r. (śr), 17.01.2018r. (śr), 06.06.2018r. (śr) (godz. 17.00)

 

 

„SZKOLNE CZYTANIE” KSIĄŻEK ULUBIONYCH AUTORÓW

06.09.2017r. (środa) - 08.09.2017r. (piątek)

DZIEŃ PATRONÓW SZKOŁY

11.09.2017r. (poniedziałek)

BYDGOSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

18. 09.2016r., g. 10.00 Łuczniczka + zawody cały rok

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

13.10.2017r. (piątek)

PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

20.10.2017r.  SP – godzina 17.00 (piątek)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2017r. (piątek)

MIKOŁAJKI

06.12.2017r. (środa)

JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE

22.12.2017r. (piątek)

POWITANIE WIOSNY

21.03.2018r. (środa)

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

24.03.2018r. (termin może ulec zmianie) (sobota)

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

04.05.2018r. (piątek)

DZIEŃ DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

maj

DZIEŃ DZIECKA

30.05.2018r. (środa)

WYCIECZKI SZKOLNE

12.06.2018r. – 20.06.2018r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

21.06.2018r. – III klasy gimnazjum g. 17.00

22.06.2018r. – SP III-IV 08.00, 7kl.SP+IIG 9.30, SP V-VI  11.00, SP I-II 12.30.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

  

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

01.11.2017r. (środa)

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12 – 01.01.2018r.

FERIE ZIMOWE

12.02 – 25.02.2018r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

29.03 – 03.04.2018r.

EGZAMIN PO KLASIE III GIMNAZJUM

UCZNIOWIE KLAS  II GIMNAZJUM  PODCZAS TRWANIA EGZAMINU MAJĄ DNI WOLNE  OD ZAJĘĆ 

18.04.18r. (środa)

19.04.18r. (czwartek)

20.04.18r. (piątek)

ŚWIĘTO 1-go MAJA

01.05.2018r. (wtorek)

ŚWIĘTO 3-go MAJA

03.05.2018r. (czwartek)

BOŻE CIAŁO

31.05.2018r. (czwartek)

 FERIE LETNIE

25.06 – 31.08.2018r.

 
  1. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

 

SZKOŁA PODSTAWOWA ORAZ ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

18.04.18r. (środa)

19.04.18r. (czwartek)

20.04.18r. (piątek)

02.05.2018r. (środa)

01.06.2018r. (piątek)

 

 

  1. 2.   TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

 

SZKOŁA PODSTAWOWA ORAZ ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

 

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH:

 

  • OSTATNI  TYDZIEŃ  SIERPNIA

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

 

  • OSTATNI  TYDZIEŃ  SIERPNIA

 

TERMINY POWIADAMIANIA RODZICÓW O PRZYPUSZCZALNEJ OCENIE NIEDOSTATECZNEJ Z PRZEDMIOTU ORAZ NAGANNEJ Z ZACHOWANIA:

 

  • NA 2 TYGODNIE PRZED RADĄ KLASYFIKACYJNĄ

 

 

Dodatkowe informacje