KALENDARZ

Nr lekcji

Czas trwania

1

 7.30 -   8.15

2

 8.20-  9.05

3

 9.10 -  9.55

4

10.10 - 10.55

5

11.00 - 11.45

6

12.10 - 12.55

7

13.10 - 13.55

8

14.05 - 14.50

9

15.00 - 15.45

10

15.50 -  16.35

11

16.40 - 17.25

12

17.30 - 18.25

 

2. Harmonogram roku szkolnego 2016/2017

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA  GIMNAZJUM

13  września 2016r. (wt) – z wychowawcami  (godzina 17.00)

12 września 2016r. (pn) – z wychowawcami (godzina 17.00)

15 września 2016r. (czw) – wybory do Rady Rodziców szkoły (godzina 17.00)

15 września 2016r. (czw) – wybory do Rady Rodziców szkoły (godzina 17.00)

26 września 2016r. (pn) – Rada ds. Rozwoju Zespołu Szkół nr 14

(wspólne zebranie Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Liderów zespołów nauczycieli oraz dyrekcji szkoły)

25 października 2016r. (wt) – drzwi otwarte

26 października 2016r. (śr) – drzwi otwarte

14 grudnia  2016r. (śr) – z wychowawcami i nauczycielami uczącymi

Informacja o ocenach

15 grudnia 2016r. (czw) – z wychowawcami i nauczycielami

Informacja o ocenach

 

26 stycznia 2017r. (czw) – z wychowawcami

 

25 stycznia 2017r. (śr) – z wychowawcami

28 marca 2017r. (wt) – z wychowawcami i nauczycielami

drzwi otwarte

27 marca 2017r. (pn) – z wychowawcami i nauczycielami

drzwi otwarte

22 maja 2017r. (pn) – z wychowawcami i nauczycielami

Informacja o ocenach

23 maja 2017r. (wt) – z wychowawcami i nauczycielaMI

Informacja o ocenach

 

SZKOLENIA, WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

Spotkanie organizacyjne w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu po klasie III – klasy drugie – maj 2017r.

Program adaptacyjny dla rodziców dzieci pięcioletnich

 i sześcioletnich – maj – czerwiec 2017r.  

 

 

Rada ds. Rozwoju Zespołu Szkół nr 14 wg następującego harmonogramu:

26.09.2016r. (pn), 16.01.2017r. (pn), 05.06.2017r. (pn)

 

 

NARODOWE CZYTANIE „QUO VADIS” HENRYKA SIENKIEWICZA

03.09.2016r. (sobota)

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

12.09.2016r. (poniedziałek)

BYDGOSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

27. 09.2016r., g. 9.30 + zawody cały rok

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

14.10.2016r. (piątek)

PASOWANIE NA UCZNIA:     

 

20.10.2016r.  Gimnazjum – godzina 17.00 (czwartek)

21.10.2016r.  SP – godzina 17.00 (piątek)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2016r. (czwartek)

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

02.12.2016r. (piątek)

MIKOŁAJKI

06.12.2016r. (wtorek)

JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE

22.12.2016r. (poniedziałek)

POWITANIE WIOSNY

21.03.2017r. (wtorek)

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

18.02.2017r. (sobota)

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

04.05.2017r. (czwartek)

DZIEŃ DZIECKA

01.06.2017r. (czwartek)

WYCIECZKI SZKOLNE

19.06.2017r. – 22.06.2017r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

22.06.2017r. – Gimnazjum kl. III g. 17.00

23.06.2017r. – SP V-VI 08.00, SP III-IV 9.30, SP I-II 11.00, G I-II 12.30.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14.10.2016r. (piątek)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2016r. (piątek)

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12 – 01.01.2017r.

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

06.01.2017r. (środa)

FERIE ZIMOWE

30.01 – 12.02.2017r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

13.04 – 18.04.2017r.

EGZAMIN PO KLASIE III GIMNAZJUM

UCZNIOWIE KLAS  I i II GIMNAZJUM  PODCZAS TRWANIA EGZAMINU MAJĄ DNI WOLNE  OD ZAJĘĆ 

19.04.17r. (środa)

20.04.17r. (czwartek)

21.04.17r. (piątek)

ŚWIĘTO 3-go MAJA

03.05.2017r. (wtorek)

BOŻE CIAŁO

15.06.2017r. (czwartek)

 FERIE LETNIE

25.06 – 31.08.2017r.

 

  1. 2.   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

31.10.2016r. (poniedziałek)

31.10.2016r. (poniedziałek)

19.04.17r. (środa)

19.04.17r. (środa)

20.04.17r. (czwartek)

20.04.17r. (czwartek)

21.04.17r. (piątek)

21.04.17r. (piątek)

02.05.2017r. (wtorek)

02.05.2017r. (wtorek)

16.06.2017r. (piątek)

16.06.2017r. (piątek)

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

GIMNAZJUM

 

 

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH:

  • OSTATNI  TYDZIEŃ  SIERPNIA

 TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

  • OSTATNI  TYDZIEŃ  SIERPNIA

 TERMINY POWIADAMIANIA RODZICÓW O PRZYPUSZCZALNEJ OCENIE NIEDOSTATECZNEJ Z PRZEDMIOTU ORAZ NAGANNEJ Z ZACHOWANIA:

  • NA 2 TYGODNIE PRZED RADĄ KLASYFIKACYJNĄ

 

 

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH:

  • OSTATNI  TYDZIEŃ  SIERPNIA

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

  • OSTATNI  TYDZIEŃ  SIERPNIA

TERMINY POWIADAMIANIA RODZICÓW O PRZYPUSZCZALNEJ OCENIE NIEDOSTATECZNEJ Z PRZEDMIOTU ORAZ NAGANNEJ Z ZACHOWANIA:

  • NA 2 TYGODNIE PRZED RADĄ KLASYFIKACYJNĄ

 

Dodatkowe informacje