KĄCIK PRAWNY-DEMORALIZACJA

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 17 lat poniesiesz odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne.
Czynem karalnym będzie skutek Twojego zachowania, postępowania czyli popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Co to jest demoralizacja? Jest to pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności.

(KLIKNIJ W ZDJĘCIE)

Każdy z nas kiedy uzyska informacje o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę, Sąd Rodzinny lub Policję.
Zapoznaj się z zachowaniami które nazywane są przejawem demoralizacji:
·    wulgarne słownictwo,
·    wagarowanie,
·    wandalizm,
·    ucieczki z domu,
·    przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
·    stosowanie agresji, przemocy,
·    palenie papierosów,
·    spożywanie alkoholu,
·    zażywanie narkotyków,
·    udział w destrukcyjnych subkulturach, sektach.

Jeśli dopuścisz się popełnienia czynów zabronionych to policjanci w stosunku do Ciebie podejmą zdecydowane działania :

·    zatrzymają Ciebie, a w uzasadnionych przypadkach umieszczą w Policyjnej Izbie Dziecka,
·    zostaniesz przesłuchana/y w charakterze sprawcy czynu karalnego,
·    możesz zostać poddana/y kontroli osobistej, przeszukaniu jak również może zostać sprawdzony Twój bagaż (plecak, torba),
·    zostaniesz sfotografowana/y,
·    zostaną pobrane od Ciebie odciski palców,
·    możesz zostać zbadana/y, czy jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
·    na polecenie sądu możesz zostać umieszczona/y w schronisku dla nieletnich.
Każda osoba, która uzyska informację o popełnieniu przez Ciebie czynów zabronionych powinna o tym powiadomić Policję oraz Sąd Rodzinny i Nieletnich
Przestrzegasz prawa- jesteś OK.
Jeżeli nie, to Sąd Rodzinny i Nieletnich może podjąć decyzję o zastosowaniu wobec Ciebie środków wychowawczych lub poprawczych. Będzie to zależało od rodzaju popełnionych czynów karalnych lub przejawów demoralizacji.
Pamiętaj, że za Twoje postępowanie odpowiadają również Twoi rodzice!
Środki wychowawcze i poprawcze jakie może zastosować sąd w stosunku do Ciebie:

·    upomnienie,
·    zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego,
·    zobowiązanie do naprawy szkody,
·    odpowiedzialny nadzór rodziców,
·    odpowiedzialny nadzór organizacji młodzieżowej lub osoby godnej zaufania,
·    nadzór kuratora,
·    zakaz prowadzenia pojazdów,
·    skierowanie do ośrodka kuratorskiego,
·    umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
·    umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
·    umieszczenie w placówce leczniczej,
·    umieszczenie w zakładzie poprawczym.
Jeśli ktoś namawia Cię do popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia wyraź zdecydowanie swój sprzeciw. Przeciwstaw się przemocy, krzywdzeniu innych, odrzucaniu, wyśmiewaniu, zastraszaniu. Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia
W trudnych sytuacjach zwróć się po pomoc do osób dorosłych którym ufasz – rodziców, wychowawców, psychologa, pedagoga szkolnego.
Dbaj o swoje bezpieczeństwo. Nie chwal się posiadaniem rzeczy wartościowych, takich jak telefon komórkowy, tablet, odtwarzacz mp3, biżuteria, pieniądze. Mogą one wzbudzać zazdrość i stać się przedmiotem rozboju lub kradzieży.
Zachowaj szczególną ostrożność wobec osób, które znane są ze stosowania przemocy. Postaraj się unikać miejsc, w których mógłbyś zostać zaatakowany, zaczepiony, pobity, okradziony.
W przypadku gdy ktoś Cię zaatakuje, grozi pobiciem i nalega abyś oddał mu pieniądze lub cenne rzeczy, daj mu to, ale natychmiast poinformuj o tym fakcie osobę dorosłą, a także bezpośrednio powiadom Policję dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112.
W sytuacji zaczepek ze strony rówieśników nie podejmuj rozmowy, dyskusji, nie angażuj się w sprzeczki. Staraj się przebywać wśród rówieśników, na których pomoc możesz liczyć.
Zawsze informuj rodziców dokąd idziesz i o której godzinie wrócisz. Postaraj się nie wracać samotnie do domu w godzinach nocnych
Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie:

  • Dbaj o dobre relacje z ludźmi
  • Rozwiązuj konflikty bez przemocy
  • Podejmuj odpowiedzialne decyzje
  • Dokonuj mądrych wyborów
  • Przestrzegaj zasad prawa
  • Naucz się radzić sobie ze stresem

Pomagaj innym i korzystaj z pomocy (zostań wolontariuszem)
Prezentacja, którą warto zobaczyć przed wizytą sędzi Anny Marii Wesołowskiej, która chętnie odpowie na pytania, które po przejrzeniu slajdów  zaistnieją.
a.m. wesołowska - prezentacja pdf
W naszej szkole przy drzwiach wyjściowych znajduje się skrzynka korczakowska, do której można wrzucać zapytania lub inne spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i pomocy.

Dodatkowe informacje