REWALIDACJA RUCHOWA

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA UCZNIÓW

Z DYSFUNKCJĄ UKŁADU PSYCHORUCHOWEGO

 

Z przyjemnością informujemy, że od października br. w Naszej Szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym i ruchowym.

 

Cele zajęć:

 

- oddziaływanie na układ ruchu i sferę emocjonalną ucznia poprzez udział w zabawach i grach zespołowych o charakterze uproszczonym

- wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, odkrywanie na nowo siebie

- ogólne usprawnianie uczniów:

  • wzmacnianie gorsetu szkieletowo – mięśniowego

  • powiększenie zakresu ruchomości stawów

  • poprawa pracy układu sercowo - naczyniowego, zwiększenie pojemności płuc

 

- rywalizacja i współzawodnictwo wewnątrzszkolne i pozaszkolne

 DNI I GODZINY ZAJĘĆ:

 

PIĄTEK 16.00 -17.00 Rewalidacja Ruchowa

 

17.00 – 18.00 Sport Niepełnosprawnych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Prowadzący zajęcia:


mgr Beata Kiełczewska

mgr Krzysztof Maćkowiak

Dodatkowe informacje