GOSPODARSTWO DOMOWE

Gospodarstwo domowe to forma zajęć, której nadrzędnym celem jest doprowadzenie ucznia  z dysfunkcjami do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym go środowisku ( oczywiście na miarę jego możliwości ). Przygotowanie takiej osoby do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

 

Podstawowe cele zajęć:

 • Rozwijanie sprawności manualnej, usprawnianie motoryki małej i małej;
 • Rozwijanie psychomotoryki;
 • Bezpieczne i umiejętne korzystanie z różnych urządzeń technicznych w szeroko pojętym zakresie,
 • Kształtowanie nawyków higienicznych związanych z obróbką produktów i przygotowywaniem posiłków;
 • Rozwijanie współpracy w grupie oraz zasad wzajemnego porozumiewania się;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej;
 • Wyrabianie płynności i szybkości ruchów;
 • Przyswojenie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życia codziennego;
 • Rozwijanie swoich pasji, zdolności i umiejętności już zdobytych;
 • Wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji podczas pracy;
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej;
 • Rozwijanie i kultywowanie tradycji rodzinnych.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna i obejmuje szeroki zakres działań m. in.

•    Kulinaria: uczniowie poznają urządzenia gospodarstwa  domowego, uczą się ich obsługi , przygotowują różnego rodzaju potrawy z ich wykorzystaniem, uczą się dbałości o sprzęt oraz higienę porządek zarówno na stanowisku podczas przygotowywania potraw jak i po zakończonych zajęciach;

•    Dziewiarstwo: uczniowie uczą się posługiwania igłą, prostych zasad szycia ręcznego, poznają działanie elektrycznej maszyny do szycia, którą następnie wykorzystują w praktyce ;  
•    Papieroplastyka: uczniowie doskonalą już zdobyte umiejętności zasad cięcia, składania, formowania, jego łączenia. Poznają różne techniki wykorzystania papieru do przygotowywania dekoracji, również tych okolicznościowych;
•    Bezpieczeństwo: uczą się zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się wszelkiego rodzaju (poznanymi) narzędziami i urządzeniami, uczą się bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej, samodzielnego poruszania się, a ponadto poszerzają wiedzę dotyczącą tradycji rodzinnych i wzajemnego poszanowania. 

Zadania przygotowywane są dla młodzieży z różnymi dysfunkcjami i w różnym stopniu upośledzenia, dlatego są dostosowane zarówno do umiejętności jak i przede wszystkim  możliwości każdego uczestnika zajęć.

Opracowanie: Lidia Jankowska

Dodatkowe informacje