MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia – systematyczne i metodyczne zastosowanie muzyki w kompleksie działań leczniczych, obejmujących proces diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości, oparte o interdyscyplinarne założenia: muzyczne, psychologiczne, medyczne, pedagogiczne i rehabilitacyjne ( fragm.hasła encyklopedycznego ).

 

Z jednej strony muzykoterapia stanowi formę psychoterapii – ukierunkowaną na rozwijanie problemów osobowościowych ( emocjonalnych, społecznych ), z drugiej – wspomaga działanie leków i zmienia procesy fizjologiczne. Program muzykoterapii zakłada wykorzystanie muzyki w holistycznym podejściu do człowieka.

W procesie diagnozy i wspomagania uwzględnia się wpływ muzyki na:                                               

1.emocje ( dostarczanie różnorodnych przeżyć emocji, odreagowanie silnych, patogennych emocji, modulowanie sposobu przeżywania),                                                                                  

2. psychomotorykę ( muzyka jako czynnik relaksujący, porządkujący i energetyzujący ruch ),                 

3. układ wegetatywny ( harmonizacja i regulacja autonomicznego układu nerwowego),             

4. procesy neurofizjologiczne ( aktywizacja lub osiąganie stanów odprężenia ).

Aktywizowanie  i wyzwalanie emocjonalnych procesów ( odblokowanie emocji ). Chodzi tu o pobudzanie do aktywności emocjonalnej, wyrażanie różnych przeżyć, ujawnianie emocji wobec siebie, innych, terapeuty, które są zablokowane; dochodzi do odreagowania, co osłabia poziom lęku, osłabia napięcie, sprzyja samopoznaniu.                            

Aktywizowanie i wyzwalanie społeczno -  komunikatywnych interakcji w sposób niewerbalny. Dzięki temu można próbować przezwyciężać trudności w kontaktach interpersonalnych.    

Regulacja psychofizycznych stanów napięć. Dochodzi do niej poprzez integrację, w przypadku grupy, gdzie uczestnicy wypracowują motywację do wspólnego działania, rozwija się poczucie przynależności do grupy i możliwość oparcia się o nią, interakcję, która umożliwia nadawanie i odbieranie komunikatów, wyrażanie własnego problemu, introakcję, która umożliwia poznawanie siebie, samookreślenie, wgląd.                                                                    

Korekta zaburzonej psychomotoryki.                                                                                          

Rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

Szczegółowe cele muzykoterapii: 

 •  usprawnianie procesów poznawczych,
 •  motywowanie do aktywności ruchowej ( doskonalenie harmonii, precyzji ruchów ),
 •  usprawnianie małej i dużej motoryki, 
 •  wspomaganie rozwoju percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej,
 •  obniżenie napięcia psychofizycznego,
 •  wyciszenie, aktywizacja, 
 •  ćwiczenie umiejętności odczytywania i przekazywania emocji i uczuć,  
 • uwrażliwienie na innych, ćwiczenie kontaktu cielesnego i delikatności,   
 • pobudzanie procesów wyobrażeniowych,
 • poprawa samopoczucia, nastroju,
 • ćwiczenie nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych,
 • wzmacnianie samooceny,        
 • doskonalenie zmysłu estetycznego,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych.

Techniki stosowane w muzykoterapii:    

 • śpiewanie piosenek,
 • muzykowanie elementami dźwiękonaśladowczymi,
 • gra na instrumentach perkusyjnych,     
 • ćwiczenia słuchowe,  
 • zabawy muzyczno – ruchowe,
 • tańce,
 • ćwiczenia dotykowe,
 • ćwiczenia mowy,
 • improwizacje instrumentalne, ruchowe i wokalne,
 • elementy psychodramy i pantomimy,
 • interpretacje słowne i plastyczne muzyki,
 • ćwiczenia wizualizacyjne, pobudzające procesy,
 • wyobrażeniowe,    
 • relaksacja.    

                                                   Metody:                                                                                                                                           

 1. odreagowująco – wyobrażeniowe oraz aktywizujące emocjonalnie,

2. treningowe,

3. relaksacyjne,

4. komunikatywne, związane z uczeniem komunikacji społecznej,

5. kreatywne,

6. psychodeliczne, ekstatyczne, estetyzujące, kontemplacyjne.                                                       

 

Dodatkowe informacje