WORLD OF ROBOTS

Miło na przekazać, że klasa 4c jest w trakcie  realizacji kolejnego projektu międzynarodowego WORLD OF ROBOTS. Ideę projektu przedstawia poniższy schemat:

Czytaj więcej: WORLD OF ROBOTS

LED CHRISTMAS CARD

Miło na przekazać, że jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu międzynarodowego LED CHRISTMAS CARD. Jednym z efektów współpracy jest wykonanie własnoręczne przez dzieci świątecznych kartek ledowych z życzeniami w języku angielskim, które to przesłaliśmy pocztą tradycyjną do Portugalii.

 

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII

A. Kaniewska, B. Szurpita, J. Świetlik

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

Zaczynamy realizację naszego pierwszego projektu międzynarodowego. Więcej informacji już wkrótce. Alicja Kaniewska

NOWY ROK SZKOLNY - NOWE WYZWANIA

Dołączyliśmy do programu eTwinning czyli do europejskiej społeczności szkolnej, która  współpracuje  ze sobą za pośrednictwem nowoczesnego, bezpiecznego, międzynarodowego portalu społecznościowego, który zapewnia swobodną komunikację i realizację projektów edukacyjnych.
Od poniedziałku w naszej szkole będzie realizowany projekt edukacyjny SPEAK'N'CODE . Został on zatwierdzony przez Krajowe Biuro Programu eTwinning.

Przy projekcie będą współpracowały  cztery szkoły podstawowe z województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Uczniowie będą rozwijali umiejętności językowe i poszerzali umiejętności informatyczne poprzez kodowanie gier językowych.

Naszymi partnerami w projekcie są:

Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Żalnie

 

W naszej szkole osobami odpowiedzialnymi za projekt są:
Pani Alicja Kaniewska
Pani Aleksandra Tarczyńska - Pajor
Pani Barbara Szurpita

Dodatkowe informacje