OD TABLICZKI GLINIANEJ DO KOMPUTERA. RAZEM PRZEZ WIEKI.

28 czerwca 2013 r. mury naszej szkoły pożegnali absolwenci klas 6 szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Wśród nich – uczestnicy programu innowacji klas partnerskich „ Od tabliczki glinianej do komputera. Razem przez wieki”.

Autorami programu i realizatorami innowacji są: mgr Małgorzata Torzewska i mgr Izabela Szweda.

Program powstał w oparciu o kartę informacyjną innowacji opracowaną w czerwcu 2010r. przez mgr Aleksandrę Tarczyńską-Pajor i mgr Małgorzatę Torzewską.

W realizację programu zaangażowali się również nauczyciele: mgr Aleksandra Tarczyńska- Pajor, mgr Agnieszka Meger, mgr Joanna Jaracz , mgr Barbara Szurpita.

Program skierowany był do uczniów klas integracyjnych: klasy 4b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 oraz klasy I b Gimnazjum Integracyjnego nr 37 w Bydgoszczy, realizowany w cyklu 3-letnim od września 2010r. do czerwca 2013r.

 

Głównym celem innowacji było rozwijanie postawy szacunku dla spuścizny kraju oraz ukazanie sposobów i rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii do poznawania swych korzeni.

Zajęcia realizowane były w trzech kręgach tematycznych:

 

1. W dawnej Polsce. Polskie tradycje, obrzędy i zwyczaje. Legendy i podania z regionu.

2. Na zamkach rycerskich i w pałacach magnackich.

3. Wybitni Polacy w regionie: M. Rejewski, Kazimierz Wielki, M. Kopernik. Patroni Szkoły i ulic Górzyskowa.

Podczas wspólnych zajęć uczniowie wykonali wiele zadań, które pozwoliły im poznać bliżej kolegów, własne możliwości.

Uczniowie uczestniczyli wspólnie w wielu wycieczkach: do Biskupina, Ostromecka, Torunia, Lubostronia, biwakowali w podbydgoskich Pieczyskach, spacerowali po Bydgoszczy. Dzięki temu nie tylko poznali dzieje zwiedzanych miejsc, związane z nimi legendy, ale również miło spędzili ze sobą czas, zawiązali przyjaźnie .

Młodzież poznała tradycje polskie poprzez analizę źródeł, w tym tradycji kujawskich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia podczas których lepili w glinie, a wykonali plakaty na temat dawnych strojów i zwyczajów.

Wiele emocji wzbudziło przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

Ciekawą formą były zajęcia na temat legend polskich oraz legend bydgoskich do których klasy partnerskie przygotowały: multimedialne przedstawienie legend, pytania konkursowe, karty pracy w formie krzyżówek, wykreślanek, a także przeprowadzili konkurs wśród uczniów klasy 3b SP.

Okres świąt to czas wykonywania wielu ozdób, kartek. Również nasi uczniowie zaangażowali się w ich przygotowanie, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostały przekazane do Domu Pomocy „Słoneczko”.

Dużym sukcesem był konkurs na temat patrona szkoły, do którego uczniowie wykonali plakaty, przygotowali prezentacje multimedialne i pytania. Wiele pracy i uwagi uczniowie poświecili na stworzenie prezentacji na temat Wybitnych Polaków w regionie.

3 lata szybko minęły, a powstanie mini przewodnika po regionie jest zwieńczeniem wspólnie spędzonych chwil.

Małgorzata Torzewska, Izabela Szweda

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ

Dodatkowe informacje