POZYTYWNIE NAKRĘCENI. MYŚLĘ, CZUJĘ - DZIAŁAM!

W roku szkolnym 2011/2012 trzy pierwsze klasy naszego Gimnazjum zostały objęte projektem badawczym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pt. „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów pierwszych klas gimnazjum”. Oto elementy projektu, z którego mogli skorzystać nasi uczniowie i ich Rodzice:

 

PROGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH „POZYTYWNIE NAKRĘCENI. MYŚLĘ – CZUJĘ – DZIAŁAM!”

22 tematy związane z rozwijaniem empatii, uczeniem radzenia sobie z trudnymi emocjami i rozwiązywania konfliktów, kształtowaniem refleksji nad przekazem medialnym. Celem była integracja klas i zapobieganie zachowaniom agresywnym. Zajęcia prowadzili: Aleksandra Walczyk, Barbara Szurpita, Jarosław Truszczyński, Joanna Brol, Joanna Czaplewska, Joanna Zaborowska. Wszyscy Wychowawcy ukończyli specjalne szkolenie uprawniające do realizacji programu.

 

 PROJEKTY „POMAGAMY INNYM” – w ramach godzin wychowawczych uczniowie zachęcani byli do pracy nad projektami mającymi na celu pomoc innym. Młodzież otrzymała zadanie rozpoznania potrzeb lokalnej społeczności, wyboru celu w ich ocenie najbardziej ważnego, wyboru sposobu realizacji działań pomocowych oraz wdrożenia projektu w życie.

 

RELAKSACYJNE PRZERWY – raz w tygodniu Wychowawcy klas 1a, 1c i 1d zapraszali swych uczniów na jednej z przerw do spotkania odprężającego przy krótkich opowiadaniach i muzyce.

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW – ponieważ wychowanie nastolatka to bardzo trudna rola, Rodzice mogli skorzystać z bezpłatnego cyklu spotkań edukacyjnych dotyczących tematyki związanej z wychowaniem nastolatka. Warsztaty prowadziła p. Iwona Pasterska (pedagog, trener PTP, socjoterapeuta, rodzic dorosłego już syna, realizatorka wielu spotkań dla rodziców). Przykładowe tematy:

  • Dojrzewanie – trudny okres dla naszego dziecka i dla całej naszej rodziny.

  • Jak dogadać się z nastolatkiem? O komunikacji.

  • Zachęcić gimnazjalistę do współpracy – przy domowych obowiązkach i odrabianiu lekcji.

  • Wymagam i jestem konsekwentny – pozytywna dyscyplina zamiast kar.

  • Trudne emocje moje i dziecka – co zrobić, kiedy złość daje w kość?

  • Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł – przygotowuję dziecko do samodzielności.

  • Zagrożenia okresu dojrzewania – jak pomóc dziecku ich uniknąć?

  • Wychować dziecko do empatii i odpowiedzialności.

  • Rodzice ważniejsi od Kuby Wojewódzkiego – wspieramy dziecko w odróżniania świata wirtualnego/telewizyjnego od realnego.

Autorzy projektu i finansowanie:

 KIEROWNIK, OPIEKUN NAUKOWY

prof. dr hab. Maria Deptuła

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

AUTORKA, GŁÓWNY REALIZATOR

mgr Maja Łoś, doktorantka UKW

Dofinansowanie uzyskano w ramach Konkursu Badawczego 2011 zorganizowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Część kosztów pokrywał grant otrzymany przez autorkę programu z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Dodatkowe informacje