English in your Everyday life. Język angielski w życiu codziennym.

Zgodnie z założeniami we wrześniu 2014 rozpoczęto w klasie Ia gimnazjum  innowację pedagogiczną „English in your Everyday life. Język angielski w życiu codziennym” realizowaną w cyklu 3-letnim do czerwca 2017 roku.

Autorami programu i realizatorami innowacji są mgr Katarzyna Orłowska, mgr Barbara Szurpita oraz mgr Krzysztof Maćkowiak.

 Celem innowacji było opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację i postrzeganie siebie jako obywatela świata, kształtowanie nawyku i potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umiejętność wykorzystania wybranych elementów z zakresu technologii informatycznych celem wzbogacenia form przekazu.

W kręgu naszych zainteresowań były zagadnienia związane z różnymi możliwościami aktywnego spędzania czasu wolnego w naszym regionie, w  całej Polsce, a także w Europie co za tym idzie doskonalenie umiejętności komunikowania się w j. angielskim w różnych sytuacjach oraz miejscach.

     Uczniowie przygotowywali  prezentacje w języku angielskim na temat ciekawych miejsc w naszym regionie. Zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową do Myślęcinka, gdzie odbyły się zajęcia pt”Fun In the Sun”. Było to spotkanie o charakterze integracyjnym podczas którego wykorzystano gry i zabawy integracyjne w języku angielskim.
Tematem naszych cotygodniowych zajęć w klasie I i II  były także hobby, pasje, odżywianie, zdrowy styl życia i jego wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. 
Uczniowie  mieli okazje zaprezentować swoje ulubione gatunki muzyczne, filmy i wymienić swoje opinie na temat sztuki klasycznej i nowoczesnej.
Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła w regularnych spotkaniach . Proponowała także tematy  do dyskusji i prezentacji jak : globalne zagrożenia, uzależnienia, plusy i minusy nowoczesnych technologii.
    W ramach innowacji uczniowie w klasie pierwszej uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z zakresu elementów technologii informatycznej umożliwiających poznanie oraz wzbogacenie umiejętności z wybranych programów komputerowych jak Adobe, Libre Office, Microsoft Publisher, Greenshot, Infranviev, Movie Maker, Gimp; poszerzenie wiadomości z zakresu rozróżniania i tworzenia  plików np. jpg, png, tif, bmp, pdf,  itp,  przetwarzania wsadowego. Ponad to poszerzyli oni umiejętność pracy z programem graficznym z zakresu grafiki rastrowej, zapoznali się z dyskami w chmurze i możliwościami które oferują, rodzajami licencji w tym m. in. GNU General Public License. Uczestnicy zajęć tłumaczyli i używali w  j. angielskim (w tym j. angielski specyficzny dla oprogramowania)  menu programów m. in greenshot'a oraz platformy internetowej PREZI.
    Zdobyte umiejętności uczniowie wykorzystali do przygotowania krótkich artykułów w programie microsoft publisher z wycieczek i wydarzeń w pierwszej klasie. Niemniej jednak najbardziej „przyjęła się” forma prezentacji na platformie Prezi, którą uczniowie wykorzystują w szkolnej rzeczywistości do przygotowania i wzbogacenia przekazu  np. do przygotowania zadania domowego o rozwoju mody i ubrań na technikę, podsumowania projektu edukacyjnego  "Deutsch hat Klasse"- mamy salę do języka niemieckiego (kliknij w zdjęcie)  lub właśnie bezpośrednio podczas scenek na geografii w klasie III dotyczących reklamy wybranego regionu Polski np. o Karkonoszach, prezentacji sposobu instalacji oprogramowania na podstawie screenów z greenshota (kliknij w zdjęcie). Niektórzy uczniowie realizowali projekt edukacyjny stricte związany z informatyką - animacja w programie muvizu.

 Oprócz nacisku na naukę języka  zwracaliśmy uwagę jak istotny dla każdej jednostki jest zdrowy styl życia, ruch, rozwijanie pasji, zainteresowań i wypracowanie nawyków które pozwolą w przyszłości zachować dobrą kondycje fizyczną i psychiczną co jest niezwykle ważne w życiu każdej  jednostki.
W ramach aktywności fizycznej „podanej” w przystępny sposób wraz z klasą uczestniczyliśmy w spływach kajakowych – relację można zobaczyć na stronie - ZOBACZ, wycieczkach rowerowych - ZOBACZ, wyjściach na kręgielnie, klasowym wyjeździe na termy poznańskie, wyjazd do Sopotu do Aquaparku, nad Morze Bałtyckie, wyjściach na lodowisko miejskie, pieszych spacerach po lesie, zajęciach na trampolinach - ZOBACZ, wyjeździe rekreacyjnym do HOW Smerzyn w ramach, którego mieliśmy m. in. geocathing, ściankę wspinaczkową.

W naszej pracy   wykorzystywaliśmy metody aktywizujące i wspomagające rozwój uczniów oraz rozmaite formy pracy: indywidualną, grupową i zbiorową. Podkreślając specyfikę pracy w klasie integracyjnej kładliśmy nacisk na pracę w grupie. Odpowiednio zorganizowana i przeprowadzona tego rodzaju forma pracy miała duży wpływ na właściwe relacje i współpracę pomiędzy uczniami.
Efekty innowacji „ English in your everyday life”:

•    nabycie umiejętności pracy metodą projektu, współdziałania w zespole i rozwiązywania problemów w sposób twórczy: umiejętność selekcjonowania i korzystania z różnych źródeł informacji, autoprezentacji.
•    ukształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się w j. angielskim
•     ukształtowanie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego wraz ze świadomością jego potrzeby w życiu codziennym,
•    pokonanie bariery językowej w mówieniu,
•    wysokie wyniki egzaminów próbnych z j. angielskiego ( średnia klasy 86%)
•    laureat konkursu kuratoryjnego z j. Angielskiego
•    III miejsce w międzyszkolnym konkursie z j. angielskiego” z angielskim w przyszłość”
•   wykorzystanie zdobytych dodatkowych umiejętności z zakresu technologii informatycznej w praktyce wzbogacając przekaz słowny na lekcjach oraz w realizacji np. projektów edukacyjnych,

• zwiększenie "obycia" w korzystaniu z anglojęzycznego menu programów komputerowych,

• zwiększenie swobody i łatwości korzystania z dostępnych programów komputerowych na bazie GNU General Public License,

B. Szurpita, K. Orłowska, K. Maćkowiak

Dodatkowe informacje