English in your Everyday life. Język angielski w życiu codziennym.

Zgodnie z założeniami we wrześniu 2014 rozpoczęto w klasie Ia gimnazjum  innowację pedagogiczną „English in your Everyday life. Język angielski w życiu codziennym” realizowaną w cyklu 3-letnim do czerwca 2017 roku.

Autorami programu i realizatorami innowacji są mgr Katarzyna Orłowska, mgr Barbara Szurpita oraz mgr Krzysztof Maćkowiak.

 Celem innowacji było opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację i postrzeganie siebie jako obywatela świata, kształtowanie nawyku i potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umiejętność wykorzystania wybranych elementów z zakresu technologii informatycznych celem wzbogacenia form przekazu.

Czytaj więcej: English in your Everyday life. Język angielski w życiu codziennym.

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza istnieje od 2003 roku, kiedy to Dyrekcja szkoły i Prezes OSP Lucent – Technologies (obecnie Alcatel – Lucent) zdecydowali o powołaniu w Zespole Szkół nr 14 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Celem jest przygotowanie dzieci do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach PSP oraz OSP.

Czytaj więcej: MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

OD TABLICZKI GLINIANEJ DO KOMPUTERA. RAZEM PRZEZ WIEKI.

28 czerwca 2013 r. mury naszej szkoły pożegnali absolwenci klas 6 szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Wśród nich – uczestnicy programu innowacji klas partnerskich „ Od tabliczki glinianej do komputera. Razem przez wieki”.

Autorami programu i realizatorami innowacji są: mgr Małgorzata Torzewska i mgr Izabela Szweda.

Program powstał w oparciu o kartę informacyjną innowacji opracowaną w czerwcu 2010r. przez mgr Aleksandrę Tarczyńską-Pajor i mgr Małgorzatę Torzewską.

W realizację programu zaangażowali się również nauczyciele: mgr Aleksandra Tarczyńska- Pajor, mgr Agnieszka Meger, mgr Joanna Jaracz , mgr Barbara Szurpita.

Program skierowany był do uczniów klas integracyjnych: klasy 4b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 oraz klasy I b Gimnazjum Integracyjnego nr 37 w Bydgoszczy, realizowany w cyklu 3-letnim od września 2010r. do czerwca 2013r.

Czytaj więcej: OD TABLICZKI GLINIANEJ DO KOMPUTERA. RAZEM PRZEZ WIEKI.

POZYTYWNIE NAKRĘCENI. MYŚLĘ, CZUJĘ - DZIAŁAM!

W roku szkolnym 2011/2012 trzy pierwsze klasy naszego Gimnazjum zostały objęte projektem badawczym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pt. „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów pierwszych klas gimnazjum”. Oto elementy projektu, z którego mogli skorzystać nasi uczniowie i ich Rodzice:

 

PROGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH „POZYTYWNIE NAKRĘCENI. MYŚLĘ – CZUJĘ – DZIAŁAM!”

22 tematy związane z rozwijaniem empatii, uczeniem radzenia sobie z trudnymi emocjami i rozwiązywania konfliktów, kształtowaniem refleksji nad przekazem medialnym. Celem była integracja klas i zapobieganie zachowaniom agresywnym. Zajęcia prowadzili: Aleksandra Walczyk, Barbara Szurpita, Jarosław Truszczyński, Joanna Brol, Joanna Czaplewska, Joanna Zaborowska. Wszyscy Wychowawcy ukończyli specjalne szkolenie uprawniające do realizacji programu.

Czytaj więcej: POZYTYWNIE NAKRĘCENI. MYŚLĘ, CZUJĘ - DZIAŁAM!

Dodatkowe informacje