DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

mgr Katarzyna Borkowska

 

Wicedyrektor SP Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Aleksandra Tarczyńska - Pajor                        

 

Wicedyrektor SP Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Joanna Zaborowska

 

    

 

Dodatkowe informacje