DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14

 

mgr Katarzyna Borkowska

 

Wicedyrektor SP Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Elżbieta Kosińska 

      

Wicedyrektor Gim. Nr 37 Integracyjnego

mgr Aleksandra Tarczyńska - Pajor                        

 

 

    

 

Dodatkowe informacje