CHÓR

W naszej placówce szkolnej istnieje potrzeba działania chóru uczniowskiego. Ma on wpływ na rozwój muzyczny, społeczny i kulturalny uczniów. Jego zadaniem jest równocześnie wzbogacanie oprawy muzycznej uroczystości i imprez szkolnych, ale przede wszystkim propagowanie śpiewu zespołowego. Ważnym zadaniem jest pozostawienie w pamięci uczniów bogatego repertuaru pieśni patriotycznych i żołnierskich oraz najbardziej znanych pozycji z historii muzyki klasycznej a także rozrywkowej. Uczniowie zdobywają cenne doświadczenia związane z występami, tak od strony technicznej jak też i emocjonalnej. Przynależność do chóru szkolnego i możliwość występowania to dla niektórych osób jedna z niewielu możliwości odniesienia sukcesu w karierze szkolnej.

Program skonstruowany został oparciu o nową podstawę programową nauczania muzyki i program wychowawczy szkoły. W kalendarzu imprez szkolnych znajdują się takie okazje do występów jak: Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Jasełka Bożonarodzeniowe, koncert kolęd, Święto Konstytucji 3-go Maja, festyn szkolny, uroczystość zakończenia roku szkolnego. Wybór repertuaru jest dostosowany do potrzeb uroczystości oraz poziomu umiejętności uczniów. Większość wybranych utworów realizowana jest w opracowaniu dwugłosowym.

Próby odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Miła atmosfera pracy w środowisku szkolnym oraz wsparcie ze strony dyrekcji pozwala osiągnąć wysokie efekty oraz przyjemność ze wspólnego muzykowania.

Chór jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu " Śpiewająca Polska" od 2010 roku. Został wyróżniony w koncercie "Śpiewającej Polski" - LATO ŚPIEWA, zdobył II nagrodę w 2011 roku i 2012 roku w Konkursie Chórów Szkolnych i Zespołów Wokalnych Vokalis.

ZAPRASZAMY CHĘTNE DO ŚPIEWANIA OSOBY NA PRÓBY CHÓRU W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH 15.50 - 17.25 W SALI  45.
 
 

 
Z "ŻYCIA" CHÓRU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14
 
25 listopada 2013 roku nasz szkolny Chór zaprezentował się podczas koncertu kończącego tegoroczną edycję programu "Śpiewająca Polska". W koncercie wystąpiło 13 zespołów z Bydgoszczy i okolic, wykonujących różnorodny repertuar wokalny. Postępy poszczególnych zespołów ocenili oraz udzielili cennych rad i wskazówek merytorycznych po koncercie przysłuchujący się występom wykładowcy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nasz zespół wystąpił pod dyrekcją Joanny Gasiul, przy akompaniamencie Jacka Szacho-Głuchowicza.
 


W dniu 3 października 2013 r. w ZS nr 14 odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli-dyrygentów z udziałem naszego Chóru w ramach programu „Śpiewająca Polska”. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące metod pracy z chórem szkoły podstawowej i gimnazjum. Warsztaty poprowadziła prof. dr hab. Monika Wilkiewicz z Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wzbogaciły one doświadczenie zarówno uczestniczących w nim dyrygentów i studentów Akademii Muzycznej, jak i naszych chórzystów, którzy pod profesjonalnym kierunkiem poznawali w praktyce tajniki emisji głosu w śpiewie zespołowym.

Zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska skierowany jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania i otwierać się na świat kultury.

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII DOTYCZĄCEJ TEGO ZDARZENIA

 

ZAPRASZAMY NA PRZYGODĘ ZE ŚPIEWEM

W CHÓRZE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY.

CHÓR JEST UCZESTNIKIEM OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU

NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

ROZWOJU CHÓRÓW SZKOLNYCH „ŚPIEWAJĄCA POLSKA” -

OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ SPRAWUJE KOORDYNATOR

REGIONALNY PROGRAMU PROF. MARIUSZ KOŃCZAL

Z AKADEMII MUZYCZNEJ W BYDGOSZCZY.

Śpiew zespołowy:

  • aktywizuje całą sferę emocjonalną człowieka,

  • daje dużo radości i relaksuje,

  • uczy współdziałania, komunikacji i odpowiedzialności,

  • uwrażliwia nie tylko na sztukę ale także na drugiego człowieka,

  • pomaga pokonywać różne trudności: daje poczucie sukcesu, wzmacnia wiarę w siebie,

  • pozwala pokonać nieśmiałość,

  • występy uczą i oswajają z sytuacją prezentacji przed szerszym gronem.

Próby odbywają się w każdą środę w godz. 15.50-17.25 w sali 45.

Opiekunowie: Joanna Gasiul i Jacek Szacho-Głuchowicz


 Fotorelacja z kolejnego koncertu w ramach cyklu Śpiewająca Polska, w którym uczestniczył Chór Zespołu Szkół nr 14. 

Dodatkowe informacje