BIBLIOTERAPIA

Biblioterapia   -  uzdrawiająca   moc tekstu Czytanego lub słuchanego.                 

Biblioteka szkolna to miejsce, w którym nauczyciel-bibliotekarz spotyka się z większością uczniów naszej szkoły. Ile dzieci, tyle różnych charakterów, tyle problemów do rozwiązania. Wśród nich są uczniowie zdolni i mniej zdolni, spokojni i tacy, których rozpiera energia, uczący się wspaniale i mający problemy z nauką, osamotnieni i otoczeni rówieśnikami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, biblioteka szkolna prowadzi dla  uczniów zajęcia z elementami biblioterapii. 

Czym jest biblioterapia i kiedy należy ją stosować?                                 

                   Już w starożytnej aleksandryjskiej bibliotece widniały słowa:" Lekarstwo na umysł". Biblioterapia kieruje swe działania na osobowość wychowanka za pomocą odpowiednio dobranej literatury. Książki mogą wiele pomóc i nauczyć. Mądrze wykorzystane przekazują ważne wskazówki, wzory myślenia, przeżywania i zachowania, dają dostęp do głębszej mądrości. Tekstów literackich jest tak wiele, że praktycznie do każdej sytuacji życiowej można znaleźć w bibliotece odpowiednie narzędzie, którym daje się naprawdę wiele osiągnąć.         Odpowiednio dobrana lektura dostarcza bodźców do emocjonalnego rozwoju, wzbogaca wyobraźnię, rozszerza zakres spostrzeżeń. Biblioterapia to nie tylko czytelnictwo, ale także różnorodne formy i metody pracy z książką i  czytelnikiem. Stosując biblioterapię nauczyciel - bibliotekarz może wpływać na pewne sfery życia ucznia: psychiczną, intelektualną, społeczną, emocjonalną, a w pewnym stopniu nawet ingerować w zachowanie.     

Celem spotkań jest rozwijanie wśród uczniów takich umiejętności, jak:

 • kształtowanie pożądanych cech osobowości,
 • zmniejszanie strachu, lęku, stresu, łagodzenie agresji,
 • wzmacnianie  poczucia własnej wartości,
 • akceptowanie odmienności,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i rozumienie uczuć własnych i cudzych,
 • korygowanie emocjonalnie zaburzonych zachowań,
 • tolerancja i otwartość na innych,

Adresaci działań biblioterapeutycznych w szkole.                 

Uczestnikami biblioterapii prowadzonej w szkole mogą być uczniowie, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, z powodu różnego typu problemów.             

 • uczniowie niepełnosprawni, potrzebujący pomocy w zaakceptowaniu siebie
 • uczniowie o zaburzonym zachowaniu wynikającym z zaburzeń emocjonalnych
 • uczniowie bardzo zdolni, nie wytrzymujący jednak presji nauczycieli i rodziców
 • uczniowie, którzy czują się skrzywdzeni
 • uczniowie, którzy czują się odrzuceni
 • uczniowie, którzy mają kłopoty z nauką
 • uczniowie zagrożeni alkoholizmem lub narkomanią
 • uczniowie, którzy weszli w kolizję z prawem

Biblioterapia w wymienionych grupach dzieci i młodzieży może być prowadzona grupowo lub indywidualnie.

 

Dobór literatury.

Dobór literatury uzależniony jest zarówno od wieku ucznia jak i jego predyspozycji czytelniczych i doświadczeń życiowych oraz od nadrzędnego celu terapii. Głównie wybiera się literaturę silnie oddziałującą na uczucia i dostarczającą wzorców osobowych. Mogą to być utwory beletrystyczne, popularnonaukowe oraz fragmenty autobiografii sławnych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem opisów zbliżonych do sytuacji uczestnika terapii. Korzystajmy zatem z terapeutycznej roli książki, która może chronić przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, daje nowe wzory osobowe, pomaga żyć pełniej i radośniej w otaczającym nas świecie. Zajęcia biblioterapeutyczne odbywają się w poniedziałki w czasie godzin pracy biblioteki.  Zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniach.

Opracowanie: mgr Maria Wabnic, mgr Marlena Świątek

Dodatkowe informacje