BĄBEL MATEMATYCZNY

Bąbel Matematyczny IBE to zespół działań wspierających szkoły w nauczaniu matematyki - otrzymują one pomoc matematyków z Instytutu, ale także psychologów. Dzięki temu nauczyciele mogą podnosić poziom nauczania dzieci, oferując jednocześnie zajęcia, które bardziej angażują ich podopiecznych.
W ramach Bąbla nauczyciele nie tylko zmieniają dotychczasowe podejście do pracy, ale również nawiązują lepszą współpracę między sobą - również pomiędzy szkołami.

Pierwszy Matematyczny Bąbel IBE powstał w Bydgoszczy, gdy samorządowcy z tego miasta na kanwie wyników Ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów, postanowili podnieść poziom nauczania matematyki w szkołach podstawowych. Projekt trwa od 2012 r. Kolejny Bąbel został utworzony w gminie Pleszewo.

Nauczyciele uczący nowymi metodami, poznanymi na warsztatach, mają być jak "bąble nowego w morzu starego".

W naszej szkole zaczynamy ,,bąblować”. Klasy edukacji wczesnoszkolnej  systematyczne wdrażają uczniów w świat matematyki poprzez gry i zabawy matematyczne. Klasa 1a, 1c i 2d przez pierwszy semestr uczestniczyła w zajęciach dodatkowych w ramach działań grantowych. Uczniowie mogli ,,dotknąć” matematyki, a nie pracować na "kserówkach". W drugim semestrze w klasach młodszych uczniowie rozwiązują zadania matematyczne przez zabawę, która- Zbliżona najbardziej do rozrywek matematycznych, a mniej do nauki podręcznikowej, do rozwiązywania słupków, z których tak naprawdę niewiele wynika.

Prezentacja "Jak bąblujemy"

Aleksandra Jóźwiak

Agnieszka Prokopowicz

Marlena Włodarczyk - Bieńkowska

Dodatkowe informacje