ANKIETA DLA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego! Dopiero po ukończeniu szkoły i skonfrontowaniu tego, czego ona nas nauczyła z tym, czego potrzeba w dorosłym życiu, można ocenić, w jakim stopniu szkoła wypełniła swoją rolę. Dlatego zwracamy się do Was Drodzy Absolwenci z prośbą o udział w naszym przedsięwzięciu badającym „Losy absolwentów”. Wyniki analizy wypełnionych przez Was ankiet zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych jako wytyczne do naszej dalszej pracy, a przede wszystkim pozwolą Dyrekcji i Nauczycielom ZS nr 14 na podniesienie jakości własnej pracy, a tym samym jakości kształcenia i wychowania w naszej Szkole. Dobrowolne wypełnienie ankiety jest równocześnie wyrażeniem zgody (art. 7, pkt. 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997,nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na przetwarzanie przez
Szkołę zamieszczonych w nich danych oraz na umieszczenie ich w informatycznej bazie danych Szkoły, stworzonej na potrzeby badań „Losów absolwentów ” (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych – j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Za wypełnienie ankiety z góry serdecznie dziękujemy, życząc naszym Absolwentom wszystkiego najlepszego w życiu
rodzinnym i zawodowym!