Egzamin gimnazjalny 2016/2017

Zapraszam rodziców uczniów klas drugich gimnazjum na spotkanie dotyczące organizacji egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017.
Zebranie odbędzie się 18 maja o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Tematyka spotkania:
1. Terminarz
2. Uczniowie uprawnieni do dostosowań, rodzaje dostosowań podczas egzaminu
3. Wybór języka obcego do egzaminu
4. Zwolnienia z egzaminu
5. Ogólne informacje dotyczące egzaminu.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są odgórnie zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego.


A. Tarczyńska-Pajor

Dodatkowe informacje