DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 SP!

1 września, po zakończeniu uroczystości związanych z rozpoczęciem Nowego Roku szkolnego (po spotkaniu w klasach) odbędzie się zebranie Dyrekcji i Nauczycieli Świetlicy  z Rodzicami tych Uczniów, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2015/2016 do świetlicy. Zebranie to  odbędzie się w dużej świetlicy na II piętrze.

Dodatkowe informacje