SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS V SP

Spotkanie z rodzicami klas 5 szkoły podstawowej  dotyczące organizacji sprawdzianu po klasie 6 w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się 7 maja 2015 r. w świetlicy szkolnej o godzinie 16.30.

Dodatkowe informacje