INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM

Uczniowie niezdecydowani w wyborze szkoły i zawodu mogą skorzystać z porad w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1, gabinet 38 - wtorek godz. 16 -18, mgr J. Serafinowicz.

 Uczniowie, którzy mają problemy zdrowotne: astmę, skoliozę, znaczne wady wzroku, alergię, choroby narządu ruchu, itp a w związku z tym ograniczony wybór szkoły, zawodu mogą skorzystać z konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 ul. Sobieskiego 10 i otrzymają opinię, która ukierunkuje ich dalsze kształcenie i zwiększy szanse nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Na konsultacje należy zgłosić się w II semestrze z zaświadczeniem od lekarza specjalisty do mgr D. Korowieckiej, telef. 52 3225206 / 52 3225207.

 Rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niedowidzących zachęcam do konsultacji w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej , ul. Krasińskiego 10,    telef. 52 322 17 87
   Ośrodek Szkolno - Wychowawczym nr 3, ul. Graniczna 12 zaprasza rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i udziela informacji, telef. 52 322 34 71

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej, ul. Akademicka 3, telef. 52 344 74 15

   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, ul. Grunwaldzka 41, organizuje ,,drzwi otwarte" 17 marca 2016r zapraszam  uczniów i rodziców do zwiedzenia szkoły,  kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji dot. kształcenia w szkole - 52 322 33 53
(informacji udziela pedagog E. Stawiarska)

11  lutego 2016r  o godz. 16 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy ul J. Sobieskiego odbędzie się odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ,,Mamo, Tato ... jaka szkoła ???"


Zapraszamy rodziców i uczniów 17 lutego o 17.00 do ZS nr14 ul. Kcyńska 49 - szkoły ponadgimnazjalne prezentować będą swoje oferty  kształcenia ponadgimnazjalnego.


W II semestrze szkoły ponadgimnazjalne organizują  ,,drzwi otwarte", zachęcamy rodziców i uczniów do  zwiedzania szkół.

Dodatkowe informacje