ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016r.

Gimnazjum o godz.  9.00

SP IV -€“ VI o godz.  10.00

SP I - III o godz. 11.00

Egzamin gimnazjalny 2016/2017

Zapraszam rodziców uczniów klas drugich gimnazjum na spotkanie dotyczące organizacji egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017.
Zebranie odbędzie się 18 maja o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Tematyka spotkania:
1. Terminarz
2. Uczniowie uprawnieni do dostosowań, rodzaje dostosowań podczas egzaminu
3. Wybór języka obcego do egzaminu
4. Zwolnienia z egzaminu
5. Ogólne informacje dotyczące egzaminu.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są odgórnie zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego.


A. Tarczyńska-Pajor

Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 stycznia 2016 r. zmarła nasza absolwentka

Iwonka Tamas

Pogrzeb odbędzie się w środę 27.01. 2015 o godz. 11.30 na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM

Uczniowie niezdecydowani w wyborze szkoły i zawodu mogą skorzystać z porad w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1, gabinet 38 - wtorek godz. 16 -18, mgr J. Serafinowicz.

Czytaj więcej: INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

GODZ. 8.00-8.30- KLASY I-III GIMNAZJUM

GODZ. 9.00-9.30- KLASY 4-6 SP

GODZ. 10.00- 10.30- KLASY 2-3 SP

GODZ. 11.00- KLASY 1 SP

DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 SP!

1 września, po zakończeniu uroczystości związanych z rozpoczęciem Nowego Roku szkolnego (po spotkaniu w klasach) odbędzie się zebranie Dyrekcji i Nauczycieli Świetlicy  z Rodzicami tych Uczniów, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2015/2016 do świetlicy. Zebranie to  odbędzie się w dużej świetlicy na II piętrze.

Dodatkowe informacje