TURNIEJ WIEDZY O BYDGOSZCZY

Klasowy Turniej Wiedzy o Bydgoszczy

12 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbył się „Turniej wiedzy o Bydgoszczy” dla klas 4-5. Celem konkursu była m. in. integracja zespołów klasowych, poszerzenie wiedzy o Bydgoszczy, kształcenie umiejętności prezentacji siebie i swojej pracy. Przebieg konkursu nadzorowały p. Małgorzata Torzewska i p. Małgorzata Kacprzak.

Wybrani uczniowie każdej klasy przygotowali wcześniej prezentację multimedialną nt. Bydgoszczy zawierającą: przedstawienie 3 zabytków miasta, 2 wybranych pomników, 2 wybranych wybitnych Bydgoszczan. Prezentacje te zostały przedstawione klasom w I etapie turnieju. W kolejnej części 3 wybranych uczniów odpowiadało na wylosowane pytania dotyczące miasta. Reprezentanci mogli korzystać z podpowiedzi klas.

III etap to praca zespołowa - klasy otrzymały zadania do rozwiązania w zespole: pokolorowanie herbu miasta, rozpoznanie na podstawie fragmentu tekstu legendy bydgoskie, odpowiedzi na pytania o mieście .

Po podliczeniu punktacji jury ogłosiło wyniki: I miejsce - klasa IV b, II miejsce – klasa Va, III miejsce- klasa IV c.

Wszyscy otrzymali gromkie brawa, a laureaci- pamiątkowe dyplomy .

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Małgorzata Torzewska

Dodatkowe informacje