OBIADY LUTY 2019

Opłata za obiady szkolne m-c luty 2019 r. wynosi : 20 x 3,50 zł = 70,00 zł

Wpłacać za obiady można TYLKO W WYZNACZONE DNI : od 01.02.2019 r. do 07.02.2019 r.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY NR :

11 1240 6452 1111 0010 7497 6200

PROSZĘ O WPŁATĘ W WYZNACZONYM TERMINIE

Dodatkowe informacje