OBIADY STYCZEŃ 2019r.

Opłata  za   obiady szkolne  m-c   styczeń 2019 r.  wynosi :
11  x  3,50 zł  = 38,50 zł
W dniu  02.01.2019 r.  obiad nie będzie wydawany .
Wpłacać   za obiady można  TYLKO  W  WYZNACZONE DNI:  od 01.01.2019 r. do 04.01.2019r.        
WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR: 11  1240  6452  1111  0010  7497  6200      
PROSZĘ  O  WPŁATĘ  W  WYZNACZONYM TERMINIE

Dodatkowe informacje