Podziękowanie!

"Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić" (Carroll Lewis)
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję zbierania zabawek dla dzieci z domów dziecka i szpitali. Szczególne podziękowania przekazujemy uczniom i rodzicom z klasy 1a.
Karolina Zinkiewicz, Agnieszka Degowska

Dodatkowe informacje