RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Szanowni Państwo,

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: st. wiz. p. Ewa Jaśkowska oraz st. wiz. p. Elżbieta Nowak zakończyły w naszej szkole proces ewaluacji zewnętrznej i wręczyły na moje ręce Raport Końcowy. Niniejszym serdecznie zapraszam całą Społeczność Szkolną - Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i wszystkich Przyjaciół Szkoły do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego badania (uczestnikami badania byli m. in. uczniowie, rodzice, nauczyciele, jak i przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą szkołą, a także inspektor organu prowadzącego).

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ -TREŚĆ


Katarzyna Borkowska

Dodatkowe informacje