BUDUJEMY I PROGRAMUJEMY ROBOTY

   Od października uczniowie klasy 5c rozpoczęli cykl spotkań warsztatowych, w ramach których budują i programują roboty wykonane na bazie zestawów Lego Mindstroms EV3. Uczestnicy poznali już rodzaje czujników, zapoznali się z środowiskiem programowania tj. blokami funkcyjnymi i ich zastosowaniem, technicznym słownictwem w języku angielskim i polskim (np. loop, keep awake, move stering..), które to wykorzystują podczas tworzenia algorytmu komend dla złożonych przez siebie robotów.
    Dzięki laptopom przekazanym przez Fundację Global Day of Caring wspieraną przez pracowników firmy NOKIA, za które dziękujemy nasi uczniowie mogą pracować w zespołach dwuosobowych+laptop+zestaw do budowy robotów. Taki sposób pracy pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału zestawów przez dzieci oraz podnosi ich atrakcyjność. Zajęcia te „wpisują się” w innowację Windows Open World realizowaną w tejże klasie.

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII

Barbara Szurpita

Dodatkowe informacje