UCZYMY SIĘ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY

W piątek 26 października na zbiórkę naszej Gromady Pani Halina zaprosiła Gościa… Była to Pani od przyrody w naszej szkole -Pani Ania Woroniecka, również przedstawicielka Fundacji Jurka Owsiaka - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pani Ania nauczyła nas zasad  udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej: od sprawdzenia czy jest bezpiecznie, prawidłowego wezwania pomocy (z wykorzystaniem tekturowego telefonu), zachowania w razie utraty przytomności i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zajęcia poprzedzone były filmem animowanym „Doktor Kręciołek”. Każdy z nas przećwiczył sam wszystkie zasady – na manekinach i … na kolegach. W drugiej części zajęć uczyliśmy się opatrywania ran, bandażowania i usztywniania kończyn w razie zwichnięcia, czy złamania (tu ręka Pani Haliny była niezbędna). Był to dzień pełen wrażeń. Zdobyliśmy bardzo ważne dla nas i innych umiejętności.
Z NAMI MOŻECIE CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE!!!

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII

Gromada Mądrych Sówek z klasy 1d

Dodatkowe informacje