"Ścieżka rekreacyjna bez barier"

Dzięki naszej zaangażowanej Radzie Rodziców mamy szansę na zamontowanie urządzeń rekreacyjnych na ostatnim wolnym pasie nieujętym w planach rozbudowy szkoły, tj. na pasie zieleni pomiędzy Orlikiem a płotem od ul. Strzeleckiej. Szczegóły zamieszczamy poniżej i zachęcamy wszystkich Państwa do oddawania głosów. Im więcej głosów, tym większa szansa na realizację projektu. Dzieci skorzystają!
Projekt ten nosi nazwę "Ścieżka rekreacyjna bez barier" i został zgłoszony do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.  Zakłada przygotowanie ogólnodostępnego terenu SP 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy poprzez:

  • Ustawienie szeregu urządzenia integracji sensorycznej, ławeczek i urządzeń rekreacyjnych, które przystosowane będą dla osób niepełnosprawnych i osób starszych; przygotowanie bezpiecznej nawierzchni.

Zadanie ma stanowić uzupełnienie budowanej nowoczesnej hali sportowej. Szacowana kwota na to przedsięwzięcie to 250.000 zł; realizacja w roku 2019.
Na projekt można głosować od 1 października do 31 października br.
W głosowaniu mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w Bydgoszczy, które ukończyły 16 lat.
Głos można oddać poprzez aplikację internetową. W tym celu należy wejść na stronę: www.bydgoszcz.pl/bbo  
Następnie podać swoje dane osobowe, wybrać osiedle Górzyskowo i powyższą inwestycję do realizacji o numerze 205.

 

Można też skorzystać z papierowej karty do głosowania. Po wypełnieniu należy ją wrzucić do jednej z blisko 100 urn ustawionych w bydgoskich szkołach i młodzieżowych domach kultury. Kartę można  samemu wydrukować lub otrzymać  w ratuszu.(Jezuicką 2, pokój nr 8, godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek:     8:00 - 18:00, Środa: 8:00 - 16:00, czwartek: 8:00 - 16:00, Piątek: 8:00 - 14:00)
Zachęcamy do głosowania

Dodatkowe informacje