RAJD NIEPODLEGŁOŚCI UCZNIÓW KLAS 6 I 7

Rok 2018 jest rokiem szczególnym w historii Polski .

          W związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości zapraszamy chętnych uczniów klas 6 i 7 do udziału w II etapie Rajdu  Niepodległości.

          Osoby chętne będą mogły wziąć udział w wycieczce rowerowej i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o naszą wolność .

          Trasa II Etapu Rajdu przebiegać  będzie ul. Kcyńską,   ul.  Szubińską i ścieżką rowerową do Puszczy Bydgoskiej. Tam udamy się drogą szutrową i trylinką w kierunku lotniska, przejedziemy droga asfaltową na drugą stronę i ponownie szutrem wjedziemy do lasu w kierunku Pomnika Pamięci. Tutaj odpoczynek, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, zapalenie znicza.

           Powrót ta samą trasą.

          Impreza odbędzie się 18. 09 2018r. w godz. 9.15- 14/14.30.

          Każdy uczestnik zobowiązany jest być wyposażonym w kask i sprawny rower, zapoznać się z regulaminem wycieczki rowerowej i harmonogramem II etapu Rajdu dostępnym na stronie internetowej szkoły. 

          Uczniowie posiadający kartę rowerową zobowiązani są posiadać ją przy sobie. Za dotarcie pod szkołę i powrót odpowiadają rodzice. Rodziców prosimy o wypełnienie zgody na udział dziecka w rajdzie.

          Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do p. Małgorzaty Torzewskiej lub Joanny Brzustewicz- Ziółkowskiej, poprzez e- dziennik do piątku 14.09.2018r.

                                                      Małgorzata Torzewska

                                                      Joanna Brzustewicz Ziółkowska

               Harmonogram II etapu Rajdu Niepodległości

9.15- zbiórka uczestników przed budynkiem SP12 w Bydgoszczy

9.25- wyjazd

przejazd na ścieżkę na ul. Szubińską, następnie ścieżką rowerową w kierunku Trzcińca. Przejazd przez przejazd kolejowy  do lasu i udanie się drogą szutrową i  betonową  ( trylinką) w kierunku lotniska. Przejazd drogą asfaltową przez most, zjazd szutrem do lasu w kierunku pomnika Pamięci.

11.00- postój przy pomniku. Wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych,  zapalenie znicza,  posiłek, odpoczynek. Dla chętnych przejazd ścieżką leśną po okolicy.

12.30- powrót tą samą drogą.  

Około 14- 14.30 rozejście spod szkoły.


Regulamin wycieczki rowerowej

 

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
 4. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 5. Jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie jest dopuszczalna pod warunkiem, że  w żaden sposób nie  utrudnia ruchu drogowego lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 6. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie.
 7. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można   go wyprzedzać.
 8. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10- 15 km ale nie jest     to normą i zależy to od możliwości grupy.
 9.  Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem.
 10. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika.
 11.   Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególna uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
 12.  Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia  szprych i błotników.
 13. Przed wjazdem do lasu wskazane jest ubrać się w bluzkę z długimi rękawami, założyć  czapkę ze względu na kleszcze.
 14.  Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ja usunąć    w celu uniknięcia większej awarii.
 15.  Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 16.  Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower oraz kask.
 17.  Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka.
 18.  Każdy uczestnik zachowuje się stosownie w miejscach publicznych,
 19. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić  zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 20. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolą, kartę rowerową.
 21.  Po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik niezwłocznie udaje się do miejsca  swojego zamieszkania.

Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce rowerowej

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) .........................................................................................................

 w jednodniowej wycieczce rowerowej pod hasłem  Rajd Niepodległości

w terminie 18 września 2018r.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i harmonogramem imprezy dostępnym na stronie internetowej szkoły SP 12 w Bydgoszczy.

 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem.

 

 

 

Miejscowość: ..............................

 

 

Data: .........................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna:

 

................................

 

 

Dodatkowe informacje