NAUCZYCIELE

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z projektem regulaminu oceny pracy nauczyciela umieszczonym w dokumentach dla nauczycieli w zakładce: organizacja pracy szkoły.

Dodatkowe informacje