Konkurs czytania ze zrozumieniem dla II i III klas

W maju  i czerwcu odbyły się dwa etapy konkursu czytania dla klas drugich i trzecich. W I etapie konkursu dla klas drugich wzięli udział wszyscy uczniowie klasy 2a i 2b. Osoby, które najlepiej napisały test przeszły do finału. Uczestnicy finału na podstawie przeczytanego tekstu opowiadającego o wakacyjnych planach ich rówieśników: wybierali właściwe odpowiedzi na pytania, uzupełniali zdania brakującymi wyrazami, dobierali podpisy do ilustracji, wyszukiwali w tekście zdanie, które nie pasowało do treści opowiadania. W części finałowej można było zdobyć maksymalnie 25 pkt. Oto laureaci drugich klas:

1 miejsce Oliwier L.     24 pkt.  kl.2a
2 miejsce Adam B.      21 pkt   kl.2b
                Łukasz H.    21pkt.   kl.2a
3 miejsce Maciej J.      20 pkt  kl.2a
                NIcole Ż.      20 pkt.  kl.2b
wyróżnienie Blanka Ś. 19 pkt kl.2b


Pozostali uczestnicy zdobyli : Jakub.K.    16pkt   kl. 2a
                                               Róża M.    16 pkt. kl. 2a
                                              Oskar K.    13 pkt  kl. 2b
                                               Paweł N.   12 pkt  kl. 2

W I etapie konkursu dla klas trzecich brali udział wszyscy uczniowie  czterech klas. Dzieci , które uzyskały największą ilość punktów zakwalifikowały się do finału konkursu.

Finaliści  klas trzecich rozwiązywali test sprawdzający umiejętność twórczego i krytycznego czytania ze zrozumieniem tekstu informacyjnego o sowach. Mogli otrzymać maksymalną ilość punktów 26. Oto laureaci klas trzecich:

1 miejsca -                Hanna S.                   25 pkt              3a

                               Oliwier R.                 25 pkt              3b

           

2 miejsca -               Julia S.                     23 pkt             3c       

                               Gaja N.                    23 pkt             3b

                               Bartosz N.                23 pkt             3b

                               Szymon Sz.               23 pkt              3d

                               Jerzy A.                    23 pkt              3d

3 miejsca -               Zofia B.                     22 pkt             3a

                               Tymon Ł.                  22 pkt            3a

                               Grzegorz K.               22 pkt            3c

 

Pozostali uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów:

Gustaw R. – 21 pkt ( 3a),  Zuzanna K. – 21 pkt ( 3b),  Julia G. – 21 pkt (3b),

Izabela L. – 19 pkt (3c),  Joanna L. – 18 pkt ( 3d),  Oliwia J.– 16 pkt (3d).

 

Nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU SKŁADAM SERDECZNE GRATULACJE !

Pamiętajcie o książkach podczas wakacji !!!

Organizatorzy:   Violeta Mrozińska Katarzyna Kozikowska                                                                                                                                            

Dodatkowe informacje